Emocje

Emocje – zarówno te pozytywne, jak i negatywne są nam potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. Grupa Niebieska zainspirowała się filmem ,,W głowie się nie mieści ”, dzięki któremu dzieci w sposób atrakcyjny i obrazowy mogły zobaczyć rolę emocji w życiu człowieka.

😀
😅
😭
🥰
🤪
😡
😕

Related Posts

Leave a Reply