Kim była?

„Jest pięknym patrzeć na to, jak rozwija się dziecko, tak jak rozwijają się kwiaty, które należy ochraniać i podtrzymywać pamiętając przy tym , że jednak każde drzewo musi umieć nosić swe własne owoce”

(wychowanka Szkoły Marii Montessori)

Maria Montessori urodziła się 31 sierpnia 1870 r. w Chiarawall we Włoszech. Była pierwszą we Włoszech, kobietą – lekarzem. W 1890 roku powierzono jej kierowanie Instytutem Medyczno – Pedagogicznym Kształcenia Nauczycieli dla Opieki i Wychowania Dzieci Umysłowo Upośledzonych w Rzymie. Dało jej to okazję do eksperymentów nad nowatorskim zastosowaniem materiału dydaktycznego Itarda   i Sequina. W tym czasie opracowała  też swoją metodykę nauczania czytania i pisania. Niebawem okazało się, że nauczane przez nią dzieci upośledzone umysłowo, osiągały lepsze  wyniki  niż dzieci w normie.  Z chwilą powstania we Wloszech „Instituto Romano die Beni Stabili, Marii Montessori zaproponowano stanowisko kierownika tej placówki. Nazwała tę instytucję wychowawczą Case dei Bambini – Domy Dziecięce.

Pierwsze  przedszkole  pod  tą  nazwą zostało otwarte w 1907 roku. Po  kilku  tygodniach pobytu dzieci w placówce, Montessori zaobserwowała zmiany zachodzące w ich  zachowaniu, wzrastało ich zainteresowanie materiałem dydaktycznym -wybierały go chętniej niż typowe zabawki. Wydarzeniem, które pracy M. Montessori nadało nowy sens, było odkrycie zjawiska, które później nazwała „polaryzacją uwagi”. Coraz  bardziej  doskonaliła  opracowany  przez siebie materiał dydaktyczny. Zauważyła zafascynowanie dzieci ciszą i włączyła ją do swojego systemu wychowawczego w postaci tzw. „lekcji ciszy”. Wprowadziła  też,  jako zasadę pedagogiczną swobodny wybór materiałów  dydaktycznych, dowolność miejsca i czasu pracy. Zniosła nagrody i kary. Ograniczyła czynności nauczyciela na rzecz samodzielności dzieci. Wprowadziła naukę czytania i pisania oraz podstawy matematyki. Sukces tej nowej placówki spowodował, że rosło zainteresowanie, a to powodowało  powstawanie następnych placówek. W roku 1910 podjęła decyzję o rezygnacji z prawa do wykonywania zawodu lekarza i zajęła się doskonaleniem swojej metody. Wkrótce doszło do spopularyzowania w świecie teorii pedagogicznej Marii Montessori.

W 1929 roku powstaje Associatio Montessori Internationale (AMI) (Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori), które staje się centralną  organizacją  koordynującą  działalność placówek i towarzystw montessoriańskich w świecie oraz zajmującą się kształceniem nauczycieli. Krajowe Stowarzyszenia Montessori powstają w Austrii, Kanadzie, Danii, Filipinach, Francji, Holandii, Irlandii, Indiach, Japonii, Niemczech, Pakistanie, Polsce, Szwecji, Włoszech. W Ameryce, Europie, Afryce i Azji.

Za wybitne osiągnięcia pedagogiczne  i  przesłane humanistyczne zawarte w ideach swojej pedagogiki, została wyróżniona najwyższymi odznaczeniami, przyznawanymi przez rządy i uniwersytety wielu krajów. Była  wyróżniana  tytułami  Doktora  Honoris  Causa, na Uniwersytecie w Sorbonie otrzymała Krzyż Legii Honorowej, była nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.

Zmarła 6 maja 1952 roku w Noordwijk w Holandii.