„Poprzez ciszę dziecko być może po raz pierwszy spostrzega własne życie wewnętrzne”

Maria Montessori

Maria Montessori twierdziła, że małe dziecko potrzebuje ciszy wewnętrznej i czerpie z niej pożytek, dlatego w swojej metodzie zaproponowała dzieciom lekcje ciszy i milczenia.

Cisza w metodzie Montessori ma bardzo pozytywne znaczenie i jest wyzwaniem, które wymaga od dziecka cierpliwości, uważnego słuchania, patrzenia, samodyscypliny, czegoś, co oddziela je na chwilę od codziennych hałasów.

Sposobem do osiągnięcia wyciszenia, nie jest w lekcji ciszy nakaz nauczyciela, ale własna wola dzieci, by taką ciszę utrzymać. Dzieci współpracują podczas lekcji ciszy, podają sobie np. dzwoneczek tak, aby nie zadzwonił, miseczkę z wodą tak, aby woda się nie wylała.

Lekcje ciszy oddziałują na zmysły dziecka. Nauczyciele naszego przedszkola pokazują, więc dzieciom, czym jest cisza i w jaki sposób można poprzez współpracę ją osiągnąć, a po osiągnięciu tej ciszy nagroda jest wielka – ogromna satysfakcja z własnych zdolności i fascynacja z poznania ciszy. W efekcie dzieci są odprężone i spokojne.