Język angielski

Zajęcia prowadzone w oparciu o kombinację metod TPR (Total Physical Response) CA (Communicative Aproach) oraz SongStories Teaching Method.

TPR, która zwana jest metodą „reagowania całym ciałem” polega na zabawie prowadzącego z dziećmi, które mają za zadanie reagować na jego polecenia wykonując określone czynności. Metoda ta opiera się na psychologicznych koncepcjach rozwoju dziecka m.in. stabilności rozwoju oraz wielozmysłowym przyswajaniu wiedzy. W trakcie zajęć lektor angażuje dzieci za pomocą bodźców słuchowych, wzrokowych, dotykowych, a nawet węchowych stymulując naturalny proces przyswajania wiedzy, natomiast zabawowa konwencja zajęć pozwala wydatkować niespożytą energię dzieci.

Metoda CA ukierunkowana jest na kształtowanie od najmłodszych lat sprawności językowych takich jak mówienie, słuchanie. Cel ten osiągany jest przez zastosowanie różnego rodzaju gier, zabaw i dialogów, w których dzieci biorą aktywny udział i cały czas są mobilizowane do używania obcego języka.

SongStories Teaching Method- metoda stworzona przez Claire Selby. Dzieci przyswajają nowy materiał poprzez rytmiczne i łatwe do zapamiętywania piosenki oraz historyjki obrazkowe.

Rytmika

Głównym celem zajęć jest umuzykalnianie dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Na zajęciach dzieci uczą  się reakcji na bodźce muzyczne (pauza, sygnał muzyczny, zmiany tempa, wysokość dźwięków, itp.), ćwiczą prawidłowe odtwarzanie melodii głosem, kształtują poczucie rytmu, rozwijają aparat głosowy, kształtują słuch muzyczny i orientację przestrzenną. Zajęcia  ćwiczą koordynację ruchową podczas tańca i zabaw oraz kształtują umiejętności związane z hamowaniem i pobudzaniem ruchu. Na zajęciach dzieci  uwrażliwiane są  na muzykę poważną, która pozytywnie wpływa na rozwój maluchów, folklor oraz różne gatunki muzyczne. Dzieci uczą się także gry na prostych instrumentach perkusyjnych Podczas zajęć wykorzystujemy m. in. elementy rytmiki E.Jacqus-Dalcroze’a, muzykoterapii oraz pedagogiki zabawy

Gimnastyka korekcyjna

Naturalną potrzebą dziecka jest ruch. W okresie wzrostu, kościec dziecka jest bardzo podatny na deformację. W okresie przedszkolnym kształtują się krzywizny kręgosłupa i prawidłowy kształt stopy. Mięśnie są słabe i konieczne jest ich wzmacnianie, również praca stawów i więzadeł potrzebuje wzmocnienia. Dlatego ruch intuicyjnie dla dzieci jest tak ważny i potrzebny. Ruch da im szansę uzyskania prawidłowej postawy, mocnych mięśni, ustrzeże od skrzywień, usprawni stawy, poprawi możliwości fizyczne ciała – tylko ruch mądry, prawidłowy, dobrze kierowany. Ponadto czynnikiem pozytywnym prawidłowej postawy i sprawności fizycznej dziecka jest poprawa pracy serca, płuc i innych narządów wewnętrznych. Ma to ogromne znaczenie dla zdrowia istnieje bowiem ścisły związek miedzy zdrowiem a postawą ciała. W ostatnich latach udowodniono, że ruch i sprawność ruchowa ma pozytywny wpływ na pracę i funkcję mózgu oraz kształtuje spostrzegawczość, analizę, syntezę i chroni dziecko od ewentualnej dysleksji. Pamiętajmy więc o tym, iż ruch potrzebny jest dziecku jak pokarm i sen.

Ruch dla dziecka to:

 • Stymulacja – mobilizuje układ krążeniowo-naczyniowy, oddechowy, zwiększa pojemność płuc, poprawia prace innych narządów, pobudza dojrzewanie układu nerwowego i mózgu.
 • Adaptacja – hartowanie organizmu, rozwój, dziecko ma dostęp i możliwości korzystania z przyjemności i wykonywania prac i własnych zamierzeń.
 • Kompensacja – wyrównywanie niekorzystnych działań i zwyczajów cywilizacyjnych (telewizji, komputerów, samochodów, złego żywienia)
 • Korekcja – naprawa zaniedbań i błędów zaistniałych w rozwoju dziecka.

Zajęcia sportowe

Każdy kto w sposób wrażliwy i uważny obcuje z dzieckiem zachwyca się jego niezwykłą zdolnością do ruchu i nieprawdopodobną energią. Dziecko ma doskonałe wyczucie swego ciała, jest nieograniczone jeszcze tym czego nie wypada, albo w czym nie czuje się dobre. Cieszy się ruchem, jest ekspresyjne, swobodne. Opierając się na tej naturalnej dziecięcej zdolności, dostarczamy jak najwięcej pozytywnych bodźców i inspirujących zajęć. Dzięki gimnastyce całego ciała kształtuje się sylwetka, ale także gibkość, skoczność, gracja.  Dzieci uczą się kontrolować ruch i swoje ciało, poznają swoje możliwości. Zajęcia łączące zabawę, ruch i muzykę sprawiają, iż dzieci się ośmielają, nabierają pewności siebie, poznają swoje ciało, łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami. Gry zespołowe uczą współdziałania i realizacji wspólnego celu. Elementy jogi pozwalają na uczenie się szacunku do swojego ciała i zwiększanie jego sprawności, taniec pozwala odreagować napięcia, uczy dzielenia przestrzeni. Pracujemy też stosując metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Ruch Rozwijający to przytulanie, kołysanie, unoszenie, poznanie mapy ciała za pomocą dotyku…Zajęcia odbywają się nie tylko w salach, ale gdy tylko jest to możliwe – na świeżym powietrzu. Będziemy wyruszać w poszukiwaniu przygód, pobudzać ciekawość Małego Włóczykija, a wrażenia doświadczać, zapamiętywać, ilustrować.

Logopedia

Program przeznaczony jest do realizacji w  pracy logopedycznej z dzieckiem z deficytami
i zaburzeniami rozwojowymi.

Celem programu jest umożliwienie dziecku, w miarę jego możliwości, zdobycia umiejętności porozumiewania się z otoczeniem.

Osiągnięcie celu nadrzędnego będzie możliwe przy jednoczesnym nakreśleniu celów szczegółowych, które będą drogą do jego spełnienia.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie potrzeby kontaktu z innymi ludźmi;
 • kreowanie pozytywnego myślenia;
 • usprawnienie układu oddechowego;
 • ćwiczenie koncentracji uwagi;
 • kształcenie słuchu- aparatu odbiorczego;
 • kształtowanie umiejętności percepcyjnych: wzrokowych, słuchowych, czuciowych;
 • aktywizowanie dziecka podczas zabaw;
 • wyrabianie umiejętności komunikowania własnych potrzeb;
 • wzbogacanie zasobu słownictwa;
 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka;
 • wyrobienie umiejętności budowania sygnałów służących porozumiewaniu się.

Wśród metod, które pomogą w realizacji wyznaczonego celu określonego w założeniu programu, można wyróżnić: wspierające rozwój dziecka, stymulujące, aktywizujące, korygujące, usprawniające. Łącząc te metody można wszechstronnie rozwijać dziecko korygując i usprawniając zaburzone lub opóźnione funkcje psychiczne i fizyczne (w tym także komunikację). Dziecko za pomocą tych metod, poprzez formę aktywności, jaką jest zabawa, zdobywa nowe wiadomości, umiejętności, uczy się współdziałania i współżycia w grupie.

Warsztat Badawczy

Aby dziecko mogło dobrze poznać otaczający je świat, musi go nieustannie badać i odkrywać. Związana z wiekiem przedszkolnym ciekawość i żądza zdobywania nowej wiedzy sprzyjają kształtowaniu postawy dziecka poszukującego, odkrywającego, kreatywnego czyli aktywnego ”badacza-odkrywcy” który: pogłębia swoją wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, potrafi stawiać pytania i aktywnie poszukiwać odpowiedzi, potrafi wyciągać wnioski z przeprowadzonych doświadczeń, podejmuje próby samodzielnego wykonywania eksperymentów pod okiem nauczyciela, rozwija cnotę jaką jest cierpliwość – potrafi oczekiwać na rezultaty działań. W ramach warsztatów, dzieci wykonują bezpieczne eksperymenty, wiedzą, że są częścią świata przyrody, uczą się o ten świat dbać, odbywają wycieczki, poznają kraje i ich obyczaje, zgłębiają tajemnice kosmosu, itp. Chociaż większość ludzi twierdzi, że Królowa Nauk – Matematyka, jest trudną dziedziną wiedzy, my obalamy ten mit! Nasz główny cel, to pokazanie, że nauka matematycznych umiejętności może być łatwa i przyjemna. Bazujemy na tematyce interesującej maluchy, czyli kolorach, kształtach, liczeniu, oraz na zmysłowym poznawaniu świata. Zachęcamy do doświadczania dotykiem, badania faktur przedmiotów, określania ich ciężkości czy wielkości, klasyfikowania. Zajęcia wykorzystują elementy metody „dziecięcej matematyki” prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, pedagogiki Montessori oraz czynnościowego nauczania matematyki.

Warsztat Gospodarstwa Domowego

Głównym zadaniem pracowni jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju kulturowego i społecznego. Przygotowany materiał do nauki, który jest kluczem do świata i inspiruje dzieci do odkrywania nowych rzeczy.
Dzieci uczą się porządkować, segregować, planować, przewidywać, gotować, piec, nawlekać, wbijać, majsterkować, przykręcać, rozkładać na czynniki pierwsze, prać, pastować, przesypywać. Mogą podziwiać efekty swojej pracy – smakować przygotowane przez siebie dania, używać zbudowanej przez siebie maszyny czy urządzenia. Podstawą są elementy wychowania przez pracę – dzieci uczą się systematyczności, nastawienia na cel, współgospodarowania, wzajemnego pomagania sobie, zaradności, poszanowania dla codziennej pracy, szacunku do otaczającego ich środowiska, a także świetnie się bawią, tworzą. Usprawniają małą motorykę, rozwijają swoje zdolności manualne, stają się coraz bardziej precyzyjne.

Warsztat czytelniczy

Rozwój zainteresowań czytelniczych uwarunkowany jest dojrzewaniem całej osobowości. Aby dojść do etapu samodzielnego, wnikliwego i krytycznego czytania dziecko musi przejść przez określone etapy rozwoju czytelniczego, a mianowicie: oglądanie ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań, baśni, własne opowiadania. Już trzyletnie dziecko chętnie słucha opowiadania nauczycielki jeśli jest ono ciekawe, pogodne, ładnie ilustrowane a pani pięknie mówi. To samo odnosi się do przekazywania utworów starszym dzieciom. Mogą one jednak już czasem przeżyć chwilę grozy, byle tylko trwała krótko i dobrze się kończyła. Takim dzieciom często pozostawia się już pewien problem do samodzielnego rozwiązania, co dzieci bardzo lubią. Zadaniem warsztatu w przedszkolu jest więc rozwijanie „głodu czytelniczego” wśród wychowanków. Dla niektórych dzieci wspólne słuchanie jest bardzo trudne: kręcą się, często zmieniają miejsca siedzenia. Dlatego też staramy się dobierać takie k  formy pracy by rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci. Aby podołać temu zadaniu zapewniamy dzieciom stały i systematyczny dostęp do książek.