Miesiąc: wrzesień 2023

Balet

Zajecia baletowe wpływają pozytywnie na rozwój emocjonalny i społeczny. Sprzyjają integracji grupy, łatwiejszemu nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi, a także wzrostowi poczucia własnej wartości. Balet poprawia nastrój, sprzyja wyładowaniu …

Grupa Zielona

„Nie można być wolnym, jeśli nie jest się samodzielnym. Zatem, aby dziecko zdobyło niezależność, jego aktywne oznaki wolności osobistej muszą być akceptowane od najwcześniejszego dzieciństwa”- Maria Montessori Podążając za …

Alpaki w przedszkolu

Przebywanie ze zwierzętami ma dobroczynny wpływ na dzieci. Uczą się empatii oraz odpowiedzialności za drugą istotę. Sympatyczne zwierzęta o miękkim futerku wywołują uśmiech, co widać na naszych zdjęciach

Interaktywny dywan

Dzieci z grupy Niebieskiej testują nasz dywan interaktywny- wspaniały przykład na zastosowanie technologii w przedszkolu. Dzieci mają możliwość podejmowania aktywności fizycznej i nawiązywania interakcji społecznych oraz rozwijają przy tym …