Balet

Zajecia baletowe wpływają pozytywnie na rozwój emocjonalny i społeczny. Sprzyjają integracji grupy, łatwiejszemu nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi, a także wzrostowi poczucia własnej wartości. Balet poprawia nastrój, sprzyja wyładowaniu energii, czy ukojeniu emocji

Related Posts

Leave a Reply