Dogoterapia

Dogoterapia pomaga w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności okazywania emocji i uczuć. Dzięki dogoterapii dzieci uczą się respektowania potrzeb zwierząt. Poznają zasady bezpiecznego zachowywania się w obecności psów. Zajęcia z udziałem psa motywują dzieci do działania🐕🦮

Related Posts

Leave a Reply