Małgorzata Nowaczyk – nauczyciel wspomagający/nauczyciel wychowania przedszkolnego

Już od  dzieciństwa wiedziałam, że chce pracować z dziećmi gdy będę dorosła. Cele, które  sobie  postawiłam pracując w przedszkolu to: indywidualne  podejście do każdego dziecka, zapewnienie miłej i ciepłej atmosfery podczas pobytu dziecka w  przedszkolu. Cieszę się, że moje  marzenie się spełniło i pracuje  jako nauczycielka w przedszkolu.

Wykształcenie:

Studia  licencjackie-  Wychowanie przedszkolne i  nauczanie początkowe-  Wyższa Szkoła  Zawodowa,, Kadry  dla  Europy” w  Poznaniu

Studia  magisterskie- Diagnostyka  z  terapią  pedagogiczną-  Wyższa Szkoła  Zawodowa ,,Kadry  dla Europy” w  Poznaniu.

Kursy, szkolenia:

Kurs  Kierownika  Wypoczynku

Kurs  Instruktażowy  Kierowników  Wycieczek  Szkolnych

Metoda  Kolorowych  Dźwięków

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Szkolenie BHP