Joanna Palacz – nauczyciel wychowania przedszkolnego

„Bądź sobą – szukaj własnej drogi.

Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać.

Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny,

zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków.” J.Korczak

Swojej drogi życiowej szukałam najpierw na studiach z zakresu resocjalizacji. Ale dopiero gdy trafiłam na staż do przedszkola poczułam, że to praca z dziećmi sprawia mi najwięcej radości i satysfakcji. Tam mogę być sobą. Dlatego też rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne.  Prywatnie jestem żoną i mamą dwóch córek.

Pamiętajmy mówmy dzieciom, że są dobre. Że mogą. Że potrafią!!!