Elżbieta Bień – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Praca z dziećmi jest niezwykle fascynująca. Czasami mam wrażenie, że to ja więcej dostaje niż im daje. Dostarczają mi wiedzy przede wszystkim o tym jaka sama jestem, pokory, cierpliwości, szczerej radości z najmniejszych rzeczy. Według mnie kluczem w pracy z dziećmi jest uważność, obserwacja taka bez oceniania. Ciekawość tego kim już są, co potrafią, czego chcą. Bo „(…)pod każdą zaskakującą odpowiedzią dziecka kryje się zagadka do rozszyfrowania, a każdy jego kaprys to zewnetrzny wyraz głęboko ukrytej przyczyny(…)” M. Montessori.

Wykształcenie:

Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna – Uniwersytet Szczecinski

Wczesne Wspomaganie Dziecka – UAM

Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Pedagogiką Montessori – WSB

Przygotowanie pedagogogiczne – WSNOZ

Kursy, szkolenia:

Warsztat: „Edukacja językowa wg pedagogiki Montessorii”

Warsztat „Nauka pisania i czytania w pedagogice Montessorii”

Warsztat: „Od globusa do afrykańskich zwierząt”

Warsztat „Geografia wg pedagogiki Montessorii”

Warsztat „Botanika wg pedagogiki Montessorii”

Warsztat „Rozwinięcia materiałów dla dzieci 5-6 letnich ”

Szkolenie” Kilkaset sposobów na atrakcyjną pracę z wieżą, schodami,
cylindrami i kolorowymi walcami Montessori”

Kurs „zasady skutecznej komunikacji z dziećmi”

Warsztat „Jak w pracy z grupą rezygnować z kar i nagród”

Kurs „Edukacja artystyczna w przedszkolu i pedagogice wczesnoszkolnej”

Kurs „Podstawy arteterapii”

Szkolenie „Klucz do uczenia się”

Szkolenie”Trudne zachowania dzieci- Trening umiejętności społecznych.”

Pierwsza pomoc