Integracja sensoryczna w przedszkolu

Integracja sensoryczna to proces, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich systemów zmysłowych rozpoznaje je, przekształca i integruje je ze sobą i z wcześniejszymi doświadczeniami, aby mogły być one użyte do celowego działania. Zajęcia sensoryczne to skuteczny i efektowny sposób, pozwalający zniwelować dysfunkcje w zakresie rozwoju dziecka. Zajęcia mają charakter zabawy naukowej, w trakcie której dostarczane są kontrolowane ilości wrażeń zmysłowych.

Cele integracji sensorycznej:

  • Stymulacja układu nerwowego w celu pokonywania trudności szkolnych;
  • Dostarczenie w sposób kontrolowany odpowiedniej ilości bodźców zmysłowych, zwłaszcza przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych tak, aby dziecko tworząc reakcję adaptacyjną ( właściwą odpowiedź na wymogi otoczenia), poprawiło integrację tych bodźców.
  • Poprawa kontroli posturalnej i okoruchowej poprzez rozwój/ wyhamowanie przetrwałych odruchów;
  • Poprawa percepcji wzrokowej poprzez rozwój odruchu przedsionkowo- okoruchowego, długości fiksacji wzrokowej, płynności ruchów oczu;
  • Poprawa koncentracji poprzez normalizację procesów modulacji;
  • Poprawa percepcji słuchowej poprzez stymulację przedsionkową i  słuchową;
  • Poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej;
  • Rozwój orientacji przestrzennej, schematu ciała.

W naszym przedszkolu posiadamy salę, która jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt.

Related Posts