Rekrutacja

Rekrutacja

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2020/2021:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym:

od 18  do 22 maja – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od 25 do 27 maja – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

15 czerwca – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

od 16 do 18 czerwca – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia,

22 czerwca – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

HARMONOGRAM:

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Terminy-2020-przedszkola-oddziały

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020-2021:

Uchwała Nr XX/349/2020 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Rekrutacja-2020

Elektroniczny system naboru do przedszkoli w gminie Tarnowo Podgórne:

www.nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/

 

 

Zapisy do Przedszkola Publicznego Bajkowy Świat w Sadach odbywają się w ciągu roku w systemie ciągłym tj. w miarę posiadania wolnych miejsc w przedszkolu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego – 731486231.