Rekrutacja

Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym :

od 28 lutego do  18 marca– składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja.

Dnia 4 kwietnia 2022r. godz.: 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).

Od dnia 4 kwietnia do dnia 11 kwietnia pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny  z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Dnia 14 kwietnia 2022r. o godz. 12:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji  – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym:

od 30 maja do  03 czerwca – składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja.

Dnia 09 czerwca 2022r. godz.: 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).

Od dnia 09 czerwca do dnia 15 czerwca pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny  z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Dnia 20 czerwca 2022r. o godz. 12:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji  – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

INFORMATOR DLA RODZICÓW:

informator-dla-rodzicow-2022

 

Elektroniczny system naboru do przedszkoli w gminie Tarnowo Podgórne:

www.nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/

 

Do składanego w przedszkolu wniosku, należy dołączyć wymagane dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie wskazanych we wniosku kryteriów. 

 

 

Zapisy do Przedszkola Publicznego Bajkowy Świat w Sadach odbywają się w ciągu roku w systemie ciągłym tj. w miarę posiadania wolnych miejsc w przedszkolu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego – 731486231.