Rekrutacja

Rekrutacja

Zapisy do Przedszkola Publicznego Bajkowy Świat w Sadach odbywają się w ciągu roku w systemie ciągłym tj. w miarę posiadania wolnych miejsc w przedszkolu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego – 731486231.

Uchwała Nr VI/91/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019-2020

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:
od 11 do 15 lutego – pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola,

od 25 lutego do 8 marca – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od 13 do 15 marca – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

02 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

od 03 kwietnia do 9 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia,

11 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

Elektroniczny system naboru do przedszkoli w gminie Tarnowo Podgórne:

www.nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/