Rekrutacja

Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym :

od 15  do 26 marca – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od 29 do 31 marca – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

21 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

od 26 do 30 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia,

04 maja – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

HARMONOGRAM:

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 07 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Terminy -Zarządzenie wójta 11-2021 przedszkola

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021-2022:

Uchwała Nr XXXV/603/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Kryteria przedszkola 2021(2)

 

Elektroniczny system naboru do przedszkoli w gminie Tarnowo Podgórne:

www.nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/

 

 

Zapisy do Przedszkola Publicznego Bajkowy Świat w Sadach odbywają się w ciągu roku w systemie ciągłym tj. w miarę posiadania wolnych miejsc w przedszkolu. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego – 731486231.