Montessori

Metoda zakłada, że grupę do pracy stanowi grupa mieszana wiekowo. Pozwala to na łatwiejsze odnalezienie własnego poziomu pracy, uczenie się od innych i uczenia innych. Jest to także naturalny rodzaj społeczności , jaki spotykamy w rodzinie czy w pracy. Nigdzie w “naturze” nie występują grupy jednolite wiekowo.

Dzieci pracujące Metodą Montessori uczą się samodzielności, dociekliwości, wzajemnie inspirują się do pracy, rozwijają swoje zainteresowania. Nabywają poczucia odpowiedzialności za czas przeznaczony na naukę.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=oAuRZZYBXyQ na którym zobaczą Państwo nas, nasze sale, pomoce.