Aleksandra Grzyb

Aleksandra Grzyb – nauczyciel wspomagający
Prawda to bowiem wiecznie żywa, że poza przygotowaniem zawodowym człowieka, poza jego wykształceniem najistotniejszą, najbardziej podstawową wartością w jego pracy jest jego
Człowieczeństwo Maria Grzegorzewska 'List do młodego nauczyciela’.

Wykształcenie:
Studia licencjackie: Pedagogika specjalna, Specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na UAM w Poznaniu
Studia magisterskie: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Szkolenia, kursy:
Kurs instruktorki nauczyciela jogi dla dzieci i młodzieży,
Kurs „ Kids nutrition” – zdrowe odżywianie dzieci
Szkolenie masażu Shantala dla niemowląt.
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Szkolenie BHP

Certyfikaty:
Certyfikat. Kierunek 1.-100 rocznica odzyskania niepodległości-wychowanie do wartości i kształcenie patriotycznych postaw dziecka.
Certyfikat. Kierunek 2.- Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Certyfikat. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Warsztat UAM. Metody pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Warsztat
UAM. Muzykoterapia w zakładzie karnym

Inni pracownicy

Grażyna Kasperska

Czytaj więcej

Natalia Piętka

Czytaj więcej

Joanna Palacz

Czytaj więcej

Martyna Orzeł

Czytaj więcej