Język Angielski

W naszym przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, bowiem chcemy, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia odbywają się codziennie  prowadzone są w formie zabawy, w korelacji  z wszystkimi obszarami edukacji. Zajęcia prowadzone w oparciu o kombinację metod TPR (Total Physical Response), czyli metoda reagowania całym ciałem, CA (Communicative Aproach) czyli mówienie i słuchanie oraz SongStories Teaching Method czyli dzieci przyswajają nowy materiał poprzez rytmiczne i łatwe do zapamiętywania piosenki oraz historyjki obrazkowe.