Informacja

Szanowni Państwo

W związku z dynamicznie rosnącą liczbą zachorowań na Covid-19 uprzejmie informujemy iż od wtorku 13.10.2020 ulegnie zmianie organizacja pracy przedszkola w aspekcie przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki. Od wtorku rodzice nie będą wchodzić do szatni. Dziecku w przedsionku przedszkola zostanie zmierzona temperatura, następnie wejdzie do szatni i tam pod opieką personelu przebierze się i zostanie odprowadzone na salę. Podczas odbioru dziecka  z przedszkola – po poinformowaniu personelu domofonem( dzwonkiem) o swoim przybyciu oczekują Państwo na dziecko w przedsionku przedszkola lub na zewnątrz. Prosimy o zachowywaniu dystansu od innych osób oraz zasłanianiu ust i nosa.

Na tą chwilę zajęcia popołudniowe prowadzone przez firmy zewnętrzne będą odbywać się bez zakłóceń przy zachowaniu środków ostrożności. Trener odbierający dzieci z sal zobowiązany jest do posiadania maseczki lub przyłbicy. Może ją zdjąć dopiero podczas prowadzenia zajęć z daną grupą. Przed wejściem do przedszkola ma zmierzoną temperaturę i dezynfekuje ręce. To trener odpowiada za prowadzenie zajęć zachowując przy tym środki bezpieczeństwa, a rodzice decydują o uczęszczaniu dzieci na zajęcia. Prosimy pamiętać, że trenerzy pracują w innych placówkach lub prowadzą zajęcia w innych miejscach, a  nie tylko w naszym przedszkolu. Jeśli liczba zachorowań będzie nadal rosła w takim tempie lub pojawią się inne wytyczne sanitarne wówczas będziemy zmuszeni do czasowego przerwania tych zajęć,  o czym niezwłocznie poinformujemy .

Przypominamy również o konieczności informowania jeśli w rodzinie lub u dziecka będzie podejrzewany lub zostanie zdiagnozowany Covid.

Z poważaniem,

Dyrekcja i Organ Prowadzący Przedszkole