Ziemia

W listopadzie przerabialiśmy tematykę związaną z Ziemią. Dzieci wzbogacały swój słownik o pojęcia opisujące miejsce zamieszkania. Rozbudzaliśmy zainteresowanie innymi regionami oraz krajami. Kształtowaliśmy postawę patriotyczną.

W pierwszym tygodniu projektu odbyły się zajęcia wprowadzające w tematykę. Mają one na celu pobudzenie zainteresowania tematem oraz pokazanie nauczycielowi stanu wiedzy i doświadczeń.

Dzieci:

– zapoznały się z zdjęciami krajobrazów Polski,

– poznały dwojakie znaczenie słowa „Ziemia”,

– słuchały literatury związanej z tematyką,

– ćwiczyły artykulacje wydając dźwięki transportu,

– porównywały długości sznurków,

– zapoznały się z różnymi rodzajami domów,

– wykonały pracę plastyczną” Mapa”.

W drugim tygodniu każdego dnia dzieci zapoznały się z jedną główną ideą związaną z tematem. Odbywało się to przy użyciu materiałów edukacyjnych na tablicy multimedialnej.

Dzieci:

– poznały symbole narodowe,

– zapoznały się popularnymi legendami Polski,

– rozwiązywały łamigówki związane z naszym krajem,

– obejrzały film edukacyjny o symbolach narodowych,

– poznały kontynenty,

– wyklejały kontynenty plasteliną oraz kolorowały morza i oceany,

– obrysowywały kontury Polski, wyklejały obszar morza Bałtyckiego.

W trzecim tygodniu projektu dzieci oglądały filmy na platformie. Każdy film innego dnia.

Dzieci:

– wyklejały kontynenty na bristolu,

– zapoznały się ze zwierzętami zamieszkałymi na poszczególnych kontynentach,

– uczyły się piosenki o kontynentach,

– brały udział w zabawie ruchowej – Kontynenty,

– poznały wiersz „Moje miejsce na Ziemi”,

– miały możliwość opowiedzenia jakieś historii,

– przeliczały zbiory.

W czwartym tygodniu, dzieci:

wykonały pracę plastyczną z figur geometrycznych, zaprojektowały auto,

– poznały znaki drogowe,

-bawiły się w zabawę ortofoniczną- środki transportu,

– poznały wiersz „Sen Adasia”.