Październik

Październik minął, temat jaki omawialiśmy – „Drzewo”. Rozmawialiśmy o drzewach, jego częściach i funkcjach. Poznaliśmy proces powstania papieru. Powtórzyliśmy prawidłowe zasady zachowania się w lesie. Dzieci dowiedziały się również wielu ciekawych rzeczy o lesie, jego piętrach, roślinach, zwierzętach leśnych, cyklu życia drzew. Zajęcia wzbogacone były o różnorodne prace plastyczne zajęcia ruchowe. Nasze przedszkolaki szanują rośliny i zwierzęta.